Indhold på Stik

* Stik
+21½
* Uden tvivl
* Grænser for bevidsthed
* Mysel IT
* Bo-rotterne kommer
* Forførende forståelse forelsket i forstanden

 

Overskrift

vil advokere for

en samfundsvision, hvor individ og samfund udgør en dynamisk enhed,

- så smidigt at den umiddelbart tilpasser sig den struktur - så tolerant at alle, der har et reelt ønske om at bidrage, kan finde plads.
- så robust at den kan tåle at bøtten vendes fra tid til anden.

Med den nye teknik er der skabt nye muligheder, men samfundsvisionen halter efter, givet af frygt for hvad den nødvendige åndelige oprustning kunne føre med. Derfor accepteres og dyrkes de gamle misdyder stadig i fuldt omfang.

Alle har et behov for at blive forstået og respekteret. De fleste lader sig nøjes, da opgaven kommer til at stå i skyggen af behovet for at overleve. Hvilket behov, som er det mest basale, kan diskuteres. Og det er bl.a. hensigten med denne side.

I Danmark er der i dag sørget for at alle kan overleve, men alligevel svinger flertallet sig kun op til et stræb efter at overleve mest lukrativt. ’Svin i truget’ og ’Hane på møddingen’ er spillene førhen blevet kaldt.

 

Den europæiske vestlige model har fortrin i at være lineær gennem en monoteistisk religion og en empirisk naturvidenskab, hvor den asiatiske model er analog i sin substans med livets hjul og al tings gentagelse. Disse synes modstridende, men kan også opfattes som komplementære, blot set med forskelligt focus. 

Forståelse frem for konkurrence, tillid frem for kontrol, er en vej, som mange individuelt er gået, men deres oplevelser ad denne kærlighedsvej støder oftest kun på mistro i de forskellige miljøer.

Enhver der mener at kunne beskrive et samfundssystem, der kan leve op til de ovennævnte kriterier er velkomne til at få plads på siden her. Også kendte ideologier og religioner.

Udviklingen har altid været drevet af konkurrence, men ’banen’ hvor den samfundsmæssigt har kunnet udfolde sig fredeligt er ikke defineret.

Spil ud og stik.

Offentliggør dit bidrag og send kopi og link til dette site gennem kit@paaspor1.dk

1. stik er taget i Reflex nr 7.  Reflex er et e-tidsskrift udgivet af poetklubben 57º Nord

hop til indhold

Digtet +21 en halv

hop til indhold

Digtet Uden tvivl

hop til indhold

Digtet Grænser for bevidsthed

hop til indhold

Digtet Mysel IT

hop til indhold

hop til indhold

Digtet Foreførende forståelse forelsket i forstanden

hop til indhold